YTR-144 Kanna Shinozaki, 4 Hours Marutto 2020 / 06 / 28